Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim
Dla turysty

Dolnośląskie pałace

Dolny Śląsk jest regionem pełnym atrakcji dla turystów o różnych wymaganiach i preferencjach. Tym co interesuje prawie wszystkich są zamki i pałace, których na Dolny Śląsku jest bardzo dużo. Zamków powstało około stu, ale pałaców zbudowano kilkaset, są tacy, którzy licząc duże dwory szacują ich liczbę na bliska tysiąca. Inni żartują, że w co czwartej wiosce jest pałac. Jest, a w wielu przypadkach raczej był. Po II wojnie światowej bardzo wiele pałaców zniknęło i trudno nawet znaleźć relikty. Bardzo dużo zostało zniszczonych, zdewastowanych, doprowadzonych do ruiny w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Gminy i agencje rolne, które zostały obarczone tym majątkiem, wyprzedawały pałace często za bezcen, byle tylko zdjąć kłopot z głowy. Zwykle kończyło się to źle. Pałac jest drogi w utrzymaniu, nawet jako dom weselny, czy hotel. Zwykle konserwator zabytków narzuca ostre rygory, które radykalnie podnoszą koszty remontów. Dawniej pałac był związany z dużym folwarkiem, który oprócz produkcji rolnej zajmował się przetwórstwem. Folwark przynosił dochody, a właściciela stać było na pałac. Potem był to PGR, który jako tako również sobie radził, a po likwidacji PGR nastąpił najtrudniejszy okres, w którym zniszczono bardzo ładne pałace. Więcej o dolnośląskich pałacach – https://discover.pl/palace-dolnego-slaska/ .

Kiedy przestano budować zamki, jako nieprzydatne do celów obronnych, część z nich przebudowano na pałace albo zachowując zamkowy styl na wygodniejsze rezydencje mieszkalne. Znakomita większość pałaców powstała jednak z rozbudowy dworów, albo była zbudowana od nowa. Jednym z najmłodszych i największych pałaców, stylizowanych trochę na zamek jest pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Niderlandzka królewna Marianna Orańska odziedziczyła majątek kamieniecki w 1838 roku i natychmiast przystąpiła do budowy pałacu. Budowa trwała z przerwami do 1872 roku. Neogotycki pałac w Kamieńcu Ząbkowickim zbudowany jest na planie prostokąta z z wewnętrznymi dziedzińcami oddzielonymi krużgankiem. Pałac ma cztery wysokie wieże w narożnikach i jest otoczony z dwóch stron murem, do którego przylegają stajnie i powozownie. Marianna Orańska kupiła również kilka innych majątków i dobrze zapisała się w historii regionu. Prowadziła liczne inwestycje, jej działalność ekonomiczna opierała się na miejscowych zasobach i miejscowej sile roboczej.