Zamki mazowieckie - Liw
Dla turysty

Zamki mazowieckie

Mazowsze sąsiadowało z państwem zakonu krzyżackiego, ale w przeciwieństwie do sąsiadów na Mazowszu nie było zbyt wielu zamków. Mazowieckie zamki to przede wszystkim zamki książąt mazowieckich (https://discover.pl/zamki-mazowieckie/), a jednym z nich jest (a raczej był) zamek królewski w Warszawie. Warszawa lokowana na prawie chełmińskim w 1300 roku stała się jedną z siedzib władców Mazowsza. Ziemno drewniany gród stopniowo przebudowywano na murowany zamek, w XV wieku zbudowano nową siedzibę księcia i Warszawa stała się pełnoprawna stolicą Mazowsza. W 1526 roku wygasły rody książąt mazowieckich i Mazowsze włączono do korony. Warszawa i zamek książąt mazowieckich zyskiwały na znaczeniu, a pod koniec XVI wieku zaczęto tam przenosić urzędy państwowe. W XVII wieku zamek poważnie przebudowano, po potopie szwedzkim potrzebna była odbudowa zamku. Zamek spłonął w 1939 roku i w 1944 roku został wysadzony. Po odbudowie jest jednym z najważniejszych zabytków w Polsce.

Jednym z ciekawszych zamków książąt mazowieckich jest zamek w Liwie (https://discover.pl/zamek-w-liwie/), którego budowę rozpoczął książę Janusz I Starszy. Początkowo był to jedynie dom burgrabiego otoczony murami i baszta bramna. Dopiero księżna Anna mazowiecka rozbudowała zamek, baszta bramna zamieniła się w wieżę, a zamek przystosowano do broni palnej. Niestety zamek nie miał szczęścia do Szwedów, którzy najeżdżając ziemie Rzeczypospolitej niszczyli zamek w Liwie 3 razy, ostatni raz w 1703 roku. Na fundamentach domu mieszkalnego zbudowano kancelarie starosty, a później na miejscu budynku gospodarczego zbudowano dwór z przeznaczeniem na siedzibę starostwa i sądu. Dwór został zniszczony w połowie XIX wieku i odbudowany sto lat później.

Zamek w Ciechanowie również został zbudowany na polecenie księcia Janusza I Starszego. Jego budowę zakończono w 1429 roku, na początku XVI wieku podwyższono mury i wieże. Kolejna modernizacja odbyła się już na polecenie królewskie, a dokładnie królowej Bony. Zamek ucierpiał w czasie wojny ze Szwedami w 1708 roku, w początkach XIX wieku rozebrany częściowo. Dopiero Krasińscy z pobliskiej Opinogóry zlecili prace remontowe.

W podobnym okresie budowano również zamek książąt mazowieckich w Czersku. Zamek mocno zniszczony w czasie potopu szwedzkiego, po rozbiorach częściowo wyburzony, obecnie zabezpieczony. Zwróćmy uwagę, że zamki książąt mazowieckich były budowane z cegły, podobnie jak zamki krzyżackie, chociaż odbiegały od nich układem budynku i wnętrz. Nic w tym dziwnego, przeznaczenie tych zamków było inne.