Pałac w Glisnie
Dla turysty

Pałac w Gliśnie

Wiele ciekawych zabytków pozostaje w zapomnieniu. Nikt o nich nie wie, nikt się nimi nie interesuje, poza garstką entuzjastów. W ten sposób w Polsce powojennej zniknęło bardzo wiele zabytków, nawet więcej niż w czasie wojny. Wiele jednak przetrwale, głównie dzięki ciągłości użytkowania. Jakikolwiek gospodarz jest lepszy niż żaden, bo naprawi dach, okna i wykona inne drobne konserwacje. Paradoksalnie bardzo wiele zabytków zostało zniszczonych po 1989 roku, kiedy z pałacyków wyprowadzały się szkoły i PGR-y.

Jednym z lepiej zachowanych zabytków jest pałac w Gliśnie, który pochodzi z XVIII wieku. Wieś Glisno to od średniowiecza rycerski majątek ziemski, który przechodzi w ręce kolejnych właścicieli. Był nawet dwór z XVI wieku budowany przez rodzinę von Waldow z Lubniewic, która przez pewien czas była właścicielem majątku. Obecny pałac w Gliśnie (https://discover.pl/palac-w-glisnie/) wybudował Friedrich von Poser i był on rodzinną rezydencją. Kolejni właściciele urządzali tam sanatorium hotel z kasynem, aż w końcu kolejny właściciel, Karl Otto von Wartenberg utworzył ordynację i zaprzestał innej działalności poza rolniczą. Pałac znów stał się siedzibą rodową.

Pałac w Gliśnie jest wybudowany na planie bardzo długiego prostokąta, jest to budynek parterowy z mansardowym dachem. Wielokrotnie przebudowywany obecnie jest użytkowany przez Ośrodek Szkolenia Rolniczego.